Samodzielne układanie kostki

Kostka brukowa to obecnie najmodniejszy element wykorzystywany do tworzenia podjazdów i chodników.
Producenici oferują szeroki wybór kolorów a także różne rodzaje grubośći i wielkości kostki. Wyjątkowe zalety kostki brukowej przyczyniają się do wzrostu jej popularności wśród właściecieli domów jednorodzinnych.
Warto dobierać kolor kostki do elewacji domu nie należy zapominać również o tym że ma ona służyć nam przez lata. Dlatego podjęcie decyzji o jakości kostki i zatrudnieniu firmy jest decyzją trudną . Sprawna ekipa fachowców może wykonać wszystkie prace w ciągu tygodnia. Jednak jest to związane ze stosunkowo wysokimi kosztami.

Jeżeli chcesz zaoszczędzić możesz samodzielnie zająć się układniem kostki. Przygotuj się na ciężką pracę, gdyż aby położyć kostkę trzeba w odpowiedni sposób przygotować podłoże.

Pierwszą czynnoscią jest oczywiście zaplanowanie jaki obszar działki pokryjemy kostką. Łatwiej jest to zlecić fachowcom którzy znają się na aranżacji przestrzeni ale jeśli jesteś osobą kreatywną z pewnością coś wymyślisz.Gdy już ustalisz jak chcesz zagospodarować teren, wymierz i oznacz go sznurkiem i palikami ,to sposób prosty i skuteczny.

Kolejny etap to usunięcie wierzchniej warstwy ziemi tzw humusu. Następnie utwardzenie i tu niezbędna jest mechaniczna utwardzarka, oczywiście wypożyczenie jej nie należy do najta.

Ważnym elementem jest również przygotowanie spadku nawierzchni najlepiej na dwie strony. Na wykonanie podjazdu nalezu użyć odpowiedniej grubości kostki najlepiej 6 centymetrów która. Cieńszą 4 centymetrową wykonuje się tarasy i ścieżki.

Obowiązkową rzeczą jest wykonanie tzw podbudowy. Warstwa ta powinna miec grubość od 10 – 30 cm. Używa sie w tym celu m.in. betonu chudego lub warstwy tłucznia. Warstwę należy zagęścić poprzez ubijanie. Dopiero na tego typu podbudowie można rozmieścić odpowiedmie podłoże pod kostkę, warstwa ta powinna mieś grubośc ok 3-4 cm. Używa się do tego celu piasku, grysu lub żwiru. Tutaj nie ma już potrzeby zagęszczania. Można układać kostkę. Nie należy chodziś po wyrównanej warstwie piasku, najlepiej układać tak by znajdować się na kostce już położonej. Kostkę układamy ściśle by nie tworzyła szczelin, nierówności najlepiej likwidować gumoym młotkiem.

Pamiętaj że prawidłowo położona kostka ma jednolitą płaszczyznę, uzyskasz to poprzez ostateczne zagęszczenie kostki i posypanie piaskiem tak by wypełnił on wszystkie szczeliny, nadmiar piasku należy usunąć, poczym polać wodą.